Екзаменаційні семестрові оцінки без проходження екзаменаційного контролю

Витяг з протоколу №18 засідання кафедри німецької філології від “23” травня 2023 Виставлення студентам 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти екзаменаційних семестрових оцінок без проходження екзаменаційного контролю Витяг з протоколу №19 засідання кафедри німецької філології від “01” червня 2023 Виставлення студентам екзаменаційних семестрових оцінок без проходження екзаменаційного контролю