Дисципліни за вибором

Другий магістерський рівень

галузь знань 03 Гуманітарні науки
спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 2023 рік

ВК 1Ділова німецька мова для торгівлі та маркетингу / Німецька мова в сфері  дипломатії / Німецька мова в галузі інформаційно-комунікаційних технологій/ Дисципліна за вибором з іншої ОП

ВК 2

 

Німецька фразеологія в аксіологічному висвітленні: синхронія та діахронія / Дискурсивний аналіз сучасних німецьких економічних текстів /  Інтерпретація німецьких політичних текстів / Емотивний синтаксис сучасної німецької мови / Національні варіанти німецької мови
ВК 3

Сучасні проблеми художнього перекладу /

Усний переклад (послідовний і синхронний)  /  Фахові мови і галузевий переклад

ВК 8Переклад німецьких віршованих текстів: комунікативно-прагматичний аспект / Евфемізми в німецько-українському перекладі / Переклад дипломатичних документів з німецької мови на українську
Ділова німецька мова для торгівлі та маркетингу
Німецька мова в сфері дипломатії
Німецька мова в галузі інформаційно-комунікаційних технологій
Дисципліна за вибором з іншої ОП
Німецька фразеологія в аксіологічному висвітленні: синхронія та діахронія
Дискурсивний аналіз сучасних німецьких економічних текстів
Інтерпретація німецьких політичних текстів
Емотивний синтаксис сучасної німецької мови
Національні варіанти німецької мови
Сучасні проблеми художнього перекладу
Усний переклад (послідовний і синхронний)
Фахові мови і галузевий переклад
Переклад німецьких віршованих текстів: комунікативно-прагматичний аспект
Евфемізми в німецько-українському перекладі
Переклад дипломатичних документів з німецької мови на українську