Наукова діяльність

Участь в наукових проектах

Участь студентів ОПП в проєкті Campusredaktion CrossMedia Journalistisches und literarisches Schreiben, організованому спільно з професорсько-викладацьким складом педагогічного університету м.Швебіш-Гмюнд, ФРН у першому семестрі 2022-2023 н.р.

Учасники воркшопів (початок 18.10.2022 о 18.00 на платформі Zoom):
1. Вигівська О.
2. Власюк Ю.
3. Стечишин М.
4. Кальченко М.
5. Сокур А.
6. Мартинюк К.
7. Грабівська Т.
8. Козлова О.
9. Циба А.

Наукові гуртки

ПЛАН роботи студентського наукового гуртка «Актуальні питання сучасної фразеології німецької мови» на 2022–2023 н. р.

Захід

Термін виконання, форма проведення

Відповідальні

Презентація інформації щодо планових наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, грантів, конференцій у 2022– 2023 навчальному році, заходів, що проводитимуться на кафедрі й університеті

жовтень 2022 р.,презентація

Керівник гуртка , студенти

Семінар «Атрибути нової лінгвістичної парадигми: теоантропокосмічна, прагматична, експерієнталістська, синергетична, когнітивно- дискурсивна»

листопад 2022 р., обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Семінар «Зв’язок мовної парадоксальності, представленої у фразеологізмах, з операціями й особливостями етнічної свідомості, семіотичними закономірностями мови»

грудень 2022 р., обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Семінар «Ціннісні орієнтації етнічної спільноти, зафіксовані у фразеологічних найменуваннях»

лютий 2023 р., презентація, обговорення доповіді

Керівник гуртка , , члени гуртка

Семінар  «Відображення культури народу в його фразеології»

березень 2023 р., презентація, обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Семінар  «Сучасні тенденції поєднання різних парадигм, методів і  принципів лінгвістичних досліджень фразеології»

квітень 2023 р., презентація, обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік

травень 2023 р

Керівник гуртка , члени гуртка

 

План роботи на 2022-2023 н.р.

Графік засідань

Кількість студентів, залучених до роботи

Завдання

1. 20 жовтня, 14.30-16.00 платформа Teams

2. 17 листопада, 14.30-16.00 платформа Teams

3. 22 грудня, 14.30-16.00 платформа Teams

4.  19 січня, 14.30-16.00 платформа Teams

5. 16 лютого, 14.30-16.00 платформа Teams

6. 23 березня, 14.30-16.00 платформа Teams

7. 20 квітня, 14.30-16.00 платформа Teams

8

Удосконалення навичок та вмінь інтерпретації прозових та поетичних текстів.

ПЛАН
роботи гуртка «Наукове писемне мовлення» на 2022/2023 рік
Кафедра німецької філології Науковий керівник: доц. Крепель В.І.

 

Назва теми

Дата проведення засідання

1.

Навички      наукового      писемного      мовлення      як інтегрований компонент філологічної освіти.

28.09.2022

2.

Вимоги    до   письмових    кваліфікаційних     наукових робіт.

26.10.2022

3.

Структура та архітектоніка курсової, дипломної та магістерської роботи.

30.11.2022

4.

Особливості наукового стилю німецької мови. Аналіз типових стильових та лексико-граматичних помилок у письмових роботах студентів бакалаврату та магістратури.

22.02.2023

5.

Ознайомлення з методами і прийомами емпіричних досліджень в германістиці.

22.03.2023

6.

Як написати наукову статтю: робота з науковою літературою, збір, аналіз і систематизація фактологічного матеріалу. Написання анотації, резюме і оформлення списку літератури.

26.04.2023

7.

Ревізія чорнового варіанту дипломної роботи: структура, мова, висновки до розділів. Перевірка використання мовних кліше.

24.05.2023

Учасники наукового гуртка:

 1. Атаманчук Є.С.
 2. Драган А.М.
 3. Усатенко Д.Р.
 4. Козлова О.С.
 5. Поліщук В.В.
 6. Вовк М.В.

 

ПЛАН
роботи гуртка «Наукове писемне мовлення» на 2021/2022 рік
Кафедра німецької філології Науковий керівник: доц. Крепель В.І.

Назва теми

Дата проведення засідання

1.

Види студентських письмових кваліфікаційних робіт (семестрові, курсові, дипломні, магістерські). Етимологія слова «магістр» і його сучасне значення, поширення підготовки магістрів в Європі.

28.09.2021

2.

Вимоги до написання кваліфікаційних наукових робіт, наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях.

26.10.2021

3.

Важливість адекватного формулювання наукової роботи, типові помилки при формулюванні назви дослідження.

30.11.2021

4.

Особливості наукового стилю викладу дослідження. Ознайомлення з типовими стильовими та лексико- граматичними помилками в кваліфікаційних роботах студентів.

16.02.2022

5.

Етапи    роботи    над    письмовою     кваліфікаційною роботою.

30.03.2022

6.

Методи лінгвістичних досліджень.

27.04.2022

7.

Особливості      написання      анотації,      резюме      та коментаря.

25.05.2022

 

Учасники наукового гуртка:

 1. Атаманчук Є.С.
 2. Агапова Д.С.
 3. Ханецька Ю.Р.
 4. Клєцова Т.О.
 5. Матата В.О.
 6. Якименко В.І. 

ПЛАН РОБОТИ
клубу Покращуй свою вимову на 2022-2023 н.р.

дата

тема

1

28.10.2022

Основні  модифікації  алофонів  у  мовленні.  Причини. Особливості артикуляції.

2

25.11.2022

Реалізація наголосу у ритмічній групі, у реченні.

3

30.11.2022

Значення темпу та ритміки мовлення.

4

24.02.2022

Фонетичний стиль. Ознаки. Функції.

5

24.03.2022

Сегментні         та       супрасегментні         характеристики фонетичного стилю повсякденного мовлення.

6

28.04.2022

Сегментні         та       супрасегментні         характеристики фонетичного стилю офіційного мовлення.

7

26.05.2022

Дистантна регресивна асиміляція – основа правильної німецької вимови.

План роботи гуртка
«Покращуй свою німецьку мову» кафедри німецької філології на 2022/2023 н.р.

Керівник гуртка: доц.Форманюк О.Л.

Студенти, залучені до роботи гуртка: Драган А., Бєлікова Т., Рибалко А., Максименко О., Тітієвський Г., Сілакова В., Кальченко М., Литвин В., Шпірко А., Сокур А., Ходос М., Дехтярьова Т., Назарова П., Копач А.

Мета гуртка: поглиблення набутих на заняттях з практики усного та писемного мовлення та практичного курсу перекладу знань, розвиток інтересів і здібностей та сприяння зацікавленості студентів у поглибленому вивченні німецької мови, проведення тижня німецької мови згідно плану роботи кафедри.

 

Дата засідання

Тема засідання

1

27.09.2022

Hören und richtig verstehen.

2

25.10.2022

Mündlicher Ausdruck. Strategietraining

3

29.11.2022

Diskutieren und Argumentieren

4

20.12.2022

Simulieren von Prüfungssituationen

5

31.01.2023

Differenzierung und Konkretisierung beim Übersetzen

6

28.02.2023

Schriftlicher Ausdruck. Strategietraining.

7

28.03.2023

Paraphrasieren beim Übersetzen

8

25.04.2023

Vortragstechnik

9

30.05.2023

Simulieren von Prüfungssituationen

Графік засідань наукового гуртка «Реферування україномовної статті німецькою мовою»
За період з 01 січня 2021 р. до 31 грудня 2021 р. було проведено 6 засідань:
23.02.2021 р.
23.03.2021 р.
20.04.2021 р.
21.09.2021 р.
19.10.2021 р.
16.11.2021 р.
До роботи було залучено 18 студентів (МЛнім 52-21: Атаманчук Єлизавета, Халова Крістіна; МЛнім 13-18: Барановська Ілона, Ткаченко Олександра, Феклушина Софія; Гр. МЛнім 14-18: Гриник Анастасія, Драган Аліна, Моцна Анна, Немчинова Катерина, Прокопчук Тетяна, Слізконос Богдан, Усатенко Діана, Гр. СОнім 26-18: Блажкевич Ольга, Бойко Дарина, Коток Дар’я, Рой Катерина, Сіренко Діана, Степанчук Настя).
Результати роботи за 2021 р.: удосконалення вмінь студентів реферувати україномовну статтю німецькою мовою, писати коментар до неї.
За період з 01 січня 2022 р. до 31 грудня 2022 р. заплановано 6 засідань:
16.02.2022 р.
20.04.2022 р.
18.05.2022 р.
20.09.2022 р.
19.10.2022 р.
16.11.2022 р.
До роботи залучено 20 студентів (Гр. МЛнім 14-18: Гриник Анастасія, Драган Аліна, Моцна Анна, Лежанкіна Марія, Немчинова Катерина, Прокопчук Тетяна, Слізконос Богдан, Усатенко Діана, Гр. СОнім 26-18: Блажкевич Ольга, Блиндюк Єлизавета, Бойко Дарина, Коток Дар’я, Мороз Северина, Петренко Марія-Маргарита, Рой Катерина, Сіренко Діана, Степанчук Настя, МЛнім 09-19: Кальченко Марія, Сокур Аліна і Слуцький Максим).
Завдання: удосконалення вмінь студентів реферувати україномовну статтю німецькою мовою, писати коментар до неї.


Керівник гуртка: доц. Середа Н.А.

Графік засідання наукового студентського гуртка,
що працює на кафедрі німецької філології з 01 вересня 2022 р. до 31 грудня 2022 р – 8 засідань:

15.09..2022
29. 09.2022
06.10..2022
27.10.2022
10.11.2022
24.11.2022
08.12.2022
22.12.2022

Кількість студентів, залучених до роботи – 11 студентів:

1.Логвиненко Ірина (МПн 08-21) СТАРОСТА
2. Клєцова Тетяна (МПн 03-21)
3. Коломієць Ірена МЛнім 53-22
4. Віталій Хрипко МЛнім 53-22
5. Синчук Дана Пн 11-19
6. Молодоженя Катерина Пн 11-19
7. Костенюк Марія Пн 11-19
8. Федунишина Вікторія Пн 11-19
9. Березовська Катеринпа Пн11-19
10. Якубовська Кріснана ( ПН 12-20)
11. Ралемський Данило ( ПН 12.20)

 

Бажані результати роботи за 2022 рік – Покращення перекладацьких компетенцій студентів та розвиток перекладацьких технік при здійсненні усного та письмового перекладів

Досягнення здобувачів вищої освіти кафедри німецької філології

Вест Валерія, студентка факультету германської філології 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти групи МЛнім 54-20, взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)» у 2020/2021 навчальному році, який проходив у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у два етапи:
1 етап – рецензування робіт (лютий – березень 2021 року); 2 етап – підведення результатів Конкурсу на підсумковій науково-практичній конференції (14–15 квітня 2021 року), і отримала диплом ІІІ ступеня (84 бали) https://science.donnu.edu.ua/uk/ii-tur-vseukr-konkursu-spec-035/
Науковий керівник: доцент кафедри німецької філології, доцент, кандидат філологічних наук Петрочук Оксана Валентинівна

Нагороди грамотами та подяками:

Наказ № 23-а від 20.05.2022

Наказ № 249-о від 13.05.2021 

Наказ № 627-о від 15.12.2021

Список публікацій магістрантів кафедри німецької філології