Студенту

Our Curriculum Overview

A Commitment to Excellence

The Champion School aims at offering all our students a broad and balanced curriculum that provides rewarding 

Whether it is our books or hands-on training, we make sure each student gets personal attention to cope up and flourish in every subject for better scores and a brighter future.

Методичні секції

Giving wings to the artists who’d like to take it up as a career or just a hobby. Our students are trained by professionals who help them develop, learn and polish their skills while at school.

Дисципліни за вибором

The study of ancient and modern languages, philosophy, history, and more. We take pride in offering top humanity courses from a dedicated and trained staff.

Освітньо-виховні заходи

Hands-on experience with the latest programming languages and technology. We have trained IT professionals who work closely with our students so they are prepared for the real world.

Конференції та семінари

The study encourages scientific reasoning, discoveries and inventions. Great teachers and well-equipped laboratories help students explore, discover and experiment new things under the best supervision.

Наукова діяльність

Understanding the game of numbers and logic to solve real world problems. Learn mathematics from scholars and university toppers who not make it interesting, but also fun to learn.

Наші партнери

Оголошується Конкурсний відбір для участі у Програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ у Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд, Федеративна Республіка Німеччина у ІІ семестрі 2023 – 2024 н. р.

 

До уваги

здобувачів вищої освіти!

 

Оголошується Конкурсний відбір для участі
у Програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+
у Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд, Федеративна Республіка Німеччина

у ІІ семестрі 2023 – 2024 н. р.

 

До участі у Конкурсному відборі на навчання за Програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус+ допускаються здобувачі 2 і 3 курсу першого (бакалаврського) і
1 курсу другого (магістерського) рівнів.

Вимоги до кандидата відповідно до Міжуніверситетської угоди про співпрацю з Педагогічним університетом Швебіш Гмюнд:

 1. Рівень володіння німецькою мовою не нижче В2.
 2. Наявність закордонного паспорта, дійсного протягом всього періоду навчання за програмою міжнародної академічної мобільності

 

Мова навчання – німецька.

Усі витрати за рахунок сторони, що приймає.

Для участі в конкурсному відборі необхідно:

До 12:00 04 грудня 2023 р. включно надіслати на електронну адресу координатора відділу міжнародних зв’язків з програм міжнародної академічної мобільності Еразмус+ yuliia.kulakovska@knlu.edu.ua такі документи:

 1. Заяву на участь у Конкурсному відборі (зразок Заяви), підписану деканом відповідного факультету.
 2. CV (автобіографія) у форматі EUROPASS українською мовою. Автобіографія повинна містити інформацію про Вашу участь у наукових семінарах, конференціях, міжнародній діяльності, публікації тощо. Детальніше за покликанням: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
 3. Мотиваційний лист німецькою мовою (обсяг – 1 сторінка), який повинен містити відповіді на такі запитання:
  • Чому Ви бажаєте стати учасником програми Erasmus+?
  • Як навчання в Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд зможе вплинути на реалізацію Ваших життєвих цілей?
  • Які знання очікуєте опанувати і які навички здобути в Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд?
  • Як Ви будете надалі використовувати знання, отримані після закінчення програми академічної мобільності Еразмус+?
  • Як будете презентувати Україну і КНЛУ у Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд?
 4. Витяг залікової книжки з електронного кабінету (останні дві заліково-екзаменаційні сесії) із зазначенням середнього балу успішності.
 5. Копію ідентифікаційної сторінки закордонного паспорта.

Документи, надіслані після зазначеного терміну, не приймаються!

Критерії оцінювання учасників Конкурсного відбору згідно з пунктом 4.5.5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Київському національному лінгвістичному університеті:

 • рейтинг успішності (відсутність академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року, середній бал успішності за два останні семестри – не нижче 75 С);
 • рівень володіння німецькою мовою не нижче рівня В2;
 • участь в освітніх, міжнародних, наукових конкурсах, олімпіадах тощо;
 • участь у студентському самоврядуванні;
 • вмотивованість, комунікабельність.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! Наявні обмеження для виїзду за кордон в умовах оголошеного воєнного стану в Україні для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 р. зі змінами  і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 166 від 28.02.2022.

 

Дату, час і місце проведення співбесіди буде повідомлено на веб-сторінці КНЛУ додатково.    

                                                                                                   Відділ міжнародних зв’язків