Методичні секції

Секція
перекладу

Секція практичної граматики

Секція практичної фонетики

Секція з практики усного та писемного мовлення і німецької мови

Секція магістратури