Історія кафедри

Кафедру німецької мови було створено 1 жовтня 1948 року. 1962 року відбулася реорганізація, внаслідок якої на факультеті німецької мови було створено дві кафедри: німецької мови та німецької філології. У березні 2011 році внаслідок реорганізації кафедри німецької мови і німецької філології було об’єднано у новостворену кафедру німецької філології.

Кафедра німецької філології забезпечує викладання практики і теорії німецької мови на І-V курсах денного та заочного навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр“, „спеціаліст“, „магістр“, на відділенні післядипломної освіти та екстернату: читання лекцій, проведення практичних занять з німецької мови, вступу до германського мовознавства, теоретичної граматики німецької мови, з порівняльної типології німецької та української мов, з лексикології німецької мови, зі стилістики німецької мови, з теорії та практики перекладу, з історії німецької мови. Крім того, читаються авторські курси для бакалаврів, спеціалістів та магістрантів.

 

Викладачі кафедри німецької філології керують педагогічною практикою студентів IV і V курсів денного та заочного навчання, і магістерською практикою.

Колективна наукова тема кафедри: “Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, когнітивно-комунікативний та функціонально-прагматичний аспекти” знайшла відображення в темах досліджень викладачів кафедри, докторантів, аспірантів, здобувачів кафедри, курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

Кафедра німецької філології – випускова кафедра, науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у державних екзаменаційних комісіях як голови комісій, та як екзаменатори.

Кафедра у цифрах
0 K+
Випускників
0 +
Науково-педагогічний склад
0 +
Clubs & Activities
0 +
Active PTFA Members

Die deutsche Sprache ist die Orgel unter den Sprachen

Jean Paul


Студенту

The Champion School aims at offering all our students a broad and balanced curriculum that provides rewarding and stimulating activities to prepare them for the best social and cultural life.

Актуальна інформація

Навчальні посібники

Our students are passionate about sports and athletics and have the freedom to choose the one they like and wish to take up.

Тематичні видання

We have several writers who are encouraged to come up with creations that are regularly published in our in-house magazines.

Корисні ресурси

With professionals on board, we take pride in training our students in art forms like dance, drama, painting and more.