Кафедра німецької філології

Графік консультацій викладачів кафедри німецької філології у І семестрі 2019\2020 н. р.

Г Р А Ф І К К О Н С У Л Ь Т А Ц І Й з практичних та теоретичних дисциплін кафедри німецької філології у I семестрі 2019\2020 н. р. № п/п ПІБ викладача День тижня Час 1.…

Вимоги до написання курсових робіт

Вимоги до написання курсових робіт кафедри німецької філології (затверджено на засіданні кафедри німецької філології. протокол № 1 від 30 серпня 2018 року)< ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Написання курсової роботи – це одна з форм самостійної роботи студентів як невід’ємної частини педагогічного процесу…