Кафедра німецької філології

Завідувач кафедри

Гамзюк Микола Васильович

Завідувач кафедри німецької філології Гамзюк Микола Васильович – доктор філологічних наук, професор.

У 1981 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Німецька мова і література». У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вигукові фразеологічні одиниці німецької мови: досвід діахронічного дослідження» за спеціальністю: 10.02.04 – германські мови. У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Емотивність фразеологічних одиниць німецької мови: досвід дослідження в синхронії та діахронії» зі спеціальності: 10.02.04 – германські мови.

З 1988 р. – викладач, з 1994 р. – старший викладач, доцент кафедри німецької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. З 1995 по 1997 рік – доцент кафедри німецької філології Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету, з 2000 по 2002 р. – доцент кафедри німецької мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету.

З 2002 р. – професор, завідувач кафедри німецької мови Київського національного лінгвістичного університету, з 2010 р. – завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

Під керівництвом доктора філологічних наук Гамзюка М.В. плідно працює наукова школа з німецької фразеології: професор Гамзюк М.В. підготував 3 докторів філологічних наук, 16 кандидатів філологічних наук.  Гамзюк М.В. є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 26.054.04 та Д 26.054.05 Київського національного лінгвістичного університету, виступає офіційним опонентом, подає відгуки на автореферати.

У 2006 році проходив стажування в Інституті мов і перекладу міста Мюнхен (ФРН), у 2011 – у Педагогічному інстиуті міста Швебіш-Гмюнд (ФРН).

Загальний стаж роботи становить 42 роки, науково – педагогічний – 37 років. За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 75 праць, з них 2 монографії.

Професор Гамзюк М.В. бере активну участь у міжнародних конференціях, проводить активну роботу із встановлення міжнародних зв’язків із зарубіжними партнерами ВНЗ Федеративної Республіки Німеччини.