Кафедра німецької філології

Дисципліни

Настановно-корективний курс з німецької мови

Практика усного та писемного мовлення німецької мови

Практична граматика німецької мови

Практична фонетика німецької мови

Вступ до германської філології

Актуальні проблеми перекладознавства

Історія німецької мови

Лексикологія німецької мови

Німецька мова

Стилістика німецької мови

Теоретична граматика німецької мови

Лінгвокраїнознавство

Інтерпретація тексту

Культура усного і писемного  мовлення німецької мови

Загальне мовознавство

Фразеологія німецької мови в контексті емотіологічних студій

Німецька фразеологія в аксіологічному висвітленні: синхронія і діахронія

Теорія та практика перекладу першої іноземної мови.