Кафедра німецької філології

Кафедра німецької філології.

Кафедра німецької філології

Створення кафедри німецької філології було започатковано 1 жовтня 1948 року. Перші роки відділення німецької мови входило до складу факультету англійської мови.
У 1955 році факультет німецької мови став самостійним навчально-науковим підрозділом, його очолював кандидат філологічних наук, доцент Харенко Михайло Федорович, а з 1956 року деканом факультету став старший викладач Попков Іван Абрамович, якого змінив старший викладач Гаврись Володимир Іванович, що працював на цій посаді з 1960 р. до 1968 р., та з 1973 р. до 1976 року. З 1969 року до осені 1983 року (з перервою три роки) факультет німецької мови протягом 11 років очолював кандидат філологічних наук, доцент Артемчук Галік Ісакович. У 1983 році його змінила кандидат філологічних наук, доцент Кудіна Олена Федорівна, а восени 1988 р. деканом був обраний кандидат філологічних наук, доцент Назаров Сергій Микитович. З осені 1995 року до грудня 2003 року деканом працював доктор історичних наук, професор Васильчук Володимир Миколайович. З грудня 2003 року до його реорганізації в 2011 році факультет очолював доктор філологічних наук, професор Гамзюк Микола Васильович.
Кафедра німецької мови, як окремий підрозділ, була заснована у 1953 році, її першим завідувачем стала Владова Олена Володимирівна, з іменем якої нероздільно пов’язана вся історія факультету німецької мови. Впродовж майже 25 років Олена Володимирівна була керівником кафедри – спочатку німецької мови, а потім німецької філології.
У 1962 році відбулася реорганізація, внаслідок якої на факультеті німецької мови було створено кафедру практики німецької мови та кафедру німецької філології, яку очолила кандидат філологічних наук, доцент Савцова Марія Павлівна.
У різний час завідувачами кафедри німецької філології були кандидат філологічних наук, доцент Савцова М. П., кандидат філологічних наук, доцент Владова О.В., професор Гаврись В.І., професор Іщенко Н. Г., доцент Ларькова Л.Х., проф. Гамзюк М.В.
Кафедрою німецької мови керували кандидати філологічних наук, доцент Буданова Г.М., професор Пророченко О.П., доцент Безсмертна Н.В., доцент Лимонченко В.О., доктор філологічних наук, професор Стеріополо О.І., кандидати філологічних наук, доценти Болотцева Т.П. і Кудіна О.Ф., доктор педагогічних наук, професор Бориско Н.Ф., доктор філологічних наук, професор Гамзюк М.В., кандидат філологічних наук, доцент Рудківський О.П.
У березні 2011 році внаслідок реорганізації кафедри німецької мови і німецької філології було об’єднано у новостворену кафедру німецької філології відповідно до вимог Закону України „Про освіту”. Очолює кафедру доктор філологічних наук, професор Гамзюк Микола Васильович
Слід підкреслити, що за час свого існування кафедра стала справжнім центром підготовки висококваліфікованих фахівців німецької мови для України: вищу освіту здобули понад 10 тисяч випускників – нинішніх учителів, викладачів середніх і вищих навчальних закладів, перекладачів, науковців, дипломатів, працівників засобів масової інформації, військовиків, бізнесменів.
До ювілею кафедра німецької філології прийшла з певними досягненнями. На кафедрі працюють 12 осіб, з них мають науковий ступінь докторів наук, професорів – 1; кандидатів наук, доцентів – 7, старших викладачів –4.
Викладачі вищої кваліфікації складають 67% від професорсько-викладацького складу кафедри.
Колективна наукова тема кафедри: “Взаємодія мовних одиниць різних рівнів в системі мови і мовлення: лінгвокультурологічний, лінгвокогнітивний та функціонально-прагматичний аспекти” знайшла відображення в темах досліджень викладачів кафедри, докторантів, аспірантів, здобувачів кафедри, курсових, дипломних та магістерських робіт студентів. Викладачі кафедри є членами Української спілки германістів вищої школи.
На сьогодні кафедра німецької філології співпрацює з Педагогічним інститутом м. Швебіш Гмюнд, де щороку стажуються викладачі кафедри та студенти. Ця практика допомагає нашим студентам та викладачам набути мовних, країнознавчих та культурологічних знань, позитивно й ефективно впливає на навчальний процес.

Стеценко Софія Андріївна Бондаренко Ельвіра Сидорівна Назаров Сергій Микитович Ларькова Людмила Хомівна Харитонова Ірина Яківна Пророченко Ольга Петрівна Гаврись Володимир Іванович Бориско Наталія Федорівна Стеріополо Олена Іванівна Владова Олена Володимирівна Васильчук Володимир Миколайович Іщенко Ніна Григорівна Крепель Віра Іванівна c083