Кафедра німецької філології

Витяг з протоколу № 14 засідання кафедри німецької філології від «01» червня 2020 р.

Витяг з протоколу № 14

засідання кафедри німецької філології

від «01» червня 2020 р.

СЛУХАЛИ: Про виставлення підсумкових оцінок «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B, C за шкалою ЄКТС без проходження семестрового контролю студентам, семестровий рейтинг яких становить 52-70 балів.

УХВАЛИЛИ: Відповідно до наказу 223-о від 06.05.2020 «Про деякі питання організації освітньої діяльності Університету в умовах карантину» виставити підсумкову оцінку «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B, C за шкалою ЄКТС без проходження семестрового контролю таким студентам, семестровий рейтинг яких становить 52-70  балів:

 • з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення німецької мови»:

1 курс

 • МЛнім09-19: Кальченко М., Кімстач О., Козловій О., Сокур А.
 • МЛнім10-19: Бєліковій Т., Горбач М., Кузьмінчук А., Литвин О., Поліщук В., Соловйовій О.
 • МЛнім11-19: Зініч Я., Панченко О., Литвин В.
 • СОнім21-19: Антонюк М., Глущук М., Скрипченко М.

2 курс

 • МЛнім13-18: Барановській І., Головченко К., Кузнецовій Ю., Прилипко М., Пустовар Д., Сахно Є., Ткаченко О., Третяк В., Феклушиній С., Чернишенко Д.
 • МЛнім14-18: Немчиновій К., Гриник А., Слізконосу Б.
 • СОнім25-18: Вінніченко С., Генеральчук Д., Губаль К., Іщук К., Кузик А., Лещик І., Лященко В.
 • СОнім26-18: Блажкевич О., Бойко Д., Рой К., Сіренко Д., Степанчук А.

3 курс

 • МЛнім13-17: Атаманчук Є., Бігун О., Гостищевій О., Клєцовій Т., Мататі В., Овчаренко Ю., Паньків С., Халовій К., Ханецькій Ю., Якименко В.
 • МЛнім14-17: Беркуці А., Болобан І., Жук М., Закордонець М., Лукашук Я., Скутській І., Півторак В., Людвік В., Парфільєвій А., Шагіахметовій В.
 • СОнім25-17: Войтенко І., Погорілій С., Гриненко А.
 • з дисципліни «Практичний курс перекладу з німецької мови»:
 • МЛнім13-18: Головченко К., Кузнецовій Ю., Прилипко М., Пустовар Д., Сахно Є., Феклушиній С.
 • МЛнім14-18: Гриник А., Моцній А., Немчиновій К., Усатенко Д.

 

 • з дисципліни «Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (німецької)»:
 • МЛнім13-17: Атаманчук Є., Бігун О., Гостищевій О., Клєцовій Т., Мататі В., Овчаренко Ю., Паньків С., Халовій К., Ханецькій Ю., Якименко В.
 • МЛнім14-17: Болобан І., Закордонець М., Парфільєвій А., Півторак В., Скутській І.

 

 • з дисципліни «Історія німецької мови»:
 • МЛнім13-17: Атаманчук Є., Бігун О., Гостищевій О., Клєцовій Т., Мататі В., Овчаренко Ю., Паньків С., Халовій К., Якименко В.
 • МЛнім14-17: Болобан І., Закордонець М., Лукашук Я., Скутській І., Півторак В., Людвік В., Парфільєвій А.
 • СОнім25-17: Погорілій С., Войтенко І.

 

 • з дисципліни «Практична фонетика німецької мови»:
 • МЛнім13-17: Атаманчук Є., Бігун О., Клєцовій Т., Мататі В., Овчаренко Ю., Халовій К., Якименко В., Паньків С., Ханецькій Ю., Гостищевій О.
 • МЛнім14-17: Болобан І., Жук М., Закордонець М., Людвік В., Парфільєвій А., Півторак В., Скутській І.
 • СОнім25-17: Войтенко І., Гриненко А., Погорілій С.

 

 • з дисципліни «Практична граматика німецької мови»:
 • МЛнім13-17: Атаманчук Є., Бігун О., Гостищевій О., Клєцовій Т., Мататі В., Овчаренко Ю., Паньків С., Халовій К., Ханецькій Ю., Якименко В.
 • МЛнім14-17: Болобан І., Закордонець М., Лукашук Я., Людвік В., Парфільєвій А., Півторак В., Скутській І.
 • СОнiм 25-17: Погорiлій С., Войтенко I., Гриненко А.
 • з дисципліни «Культура усного і писемного мовлення німецької мови»:
 • група МЛнім54-19: Бургелі Н., Горайчук В., Граммі Ю., Гришко В., Гуменяк Т., Кордун І., Меші В., Рососі С., Яцюк І.

 

 

 

 

Зав. кафедри             проф. Гамзюк М. В.

Секретар кафедри                    ст.викл. Коваль І.І.