Кафедра німецької філології

Витяг з протоколу № 13 засідання кафедри німецької філології від «21» травня 2020 р.

Витяг з протоколу № 13

засідання кафедри німецької філології

від «21» травня 2020 р.

 

СЛУХАЛИ: Про виставлення підсумкових оцінок «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B, C за шкалою ЄКТС без проходження семестрового контролю студенткам, семестровий рейтинг яких становить 52-70 балів.

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до наказу 223-о від 06.05.2020 «Про деякі питання організації освітньої діяльності Університету в умовах карантину» виставити підсумкову оцінку «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B, C за шкалою ЄКТС без проходження семестрового контролю таким студенткам, семестровий рейтинг яких становить 52-70  балів:

  • з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення німецької мови»:

група МЛнім 08-16: Агаповій Д., Вест В., Грищенко Д., Дубровенко О., Єгоровій А., Котовій Я., Людвіковській О., Митрофановій К., Сасовській Н., Свідрі А.

група МЛнім 09-16: Бондаренко А., Галицькій О., Музиці Т., Третяковій Т., Жуковській М., Мельниченко Е.

група СОнім 20-16: Андронніковій К., Белоусовій М., Голуб В., Лавровій Ю., Москалюк В., Омельченко Д., Шеховцовій А., Янковській І.

  • з дисципліни «Теоретична граматика німецької мови»:

група МЛнім 08-16: Агаповій Д., Вест В., Грищенко Д., Дубровенко О., Єгоровій А., Котовій Я., Людвіковській О., Митрофановій К., Сасовській Н., Свідрі А.

група МЛнім09-16: Бондаренко А., Галицькій О., Музиці Т., Третяковій Т.

 

 

 

 

Зав. кафедри             проф. Гамзюк М. В.

 

 

 

Секретар кафедри                    ст.викл. Коваль І.І.