Кафедра німецької філології

Витяг з протоколу № 12 засідання кафедри німецької філології від «18» травня 2020 р.

Витяг з протоколу № 12

засідання кафедри німецької філології

від «18» травня 2020 р.

 

СЛУХАЛИ: Про виставлення підсумкових оцінок «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B, C за шкалою ЄКТС з дисципліни «Практичний курс перекладу з першої іноземної мови (німецька)» без проходження семестрового контролю студенткам, семестровий рейтинг яких становить 52-70 балів.

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до наказу 223-о від 06.05.2020 «Про деякі питання організації освітньої діяльності Університету в умовах карантину» виставити підсумкову оцінку «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B, C за шкалою ЄКТС з дисципліни «Практичний курс перекладу з першої іноземної мови (німецька)» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність: 035 Філологія, спеціалізація: 035.043 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), освітньо-професійна програма:  Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад) без проходження семестрового контролю (диференційованого заліку) таким студенткам, семестровий рейтинг яких становить 52-70  балів:

  • група МЛнім08-16: Агаповій Д.С., Вест В., Грищенко Д.А., Дубровенко О.Р., Єгоровій А.В., Людвіковській О.К., Митрофановій К.С., Сасовській Н.В.;
  • група МЛнім09-16: Бондаренко А.А., Галицькій О.К., Жуковській М.В., Музиці Т.В., Третьяковій Т.В.

 

 

 

Зав. кафедри             проф. Гамзюк М. В.

 

 

 

Секретар кафедри                    ст.викл. Коваль І.І.